Děti budou mít nové sídlo aneb co se u nás dělo vloni v červnuPojďme si zrekapitulovat loňský rok – červen

To že bude mít Česká Lípa „úřednický dům“ z bývalé budovy České pojišťovny, o tom rozhodli radní už v březnu. Na červnovém zastupitelstvu došlo ke schválení rozpočtové změny, díky které se uvolnilo 2,5 milionu korun pro důležité opravy a revize na budově a též na zahájení projektové přípravy. „Čekají nás hlavně revize všech sítí, elektřiny, plynu a vody. Také kontroly topné soustavy, výtahů, vzduchotechniky, datových rozvodů a telefonní sítě. Bude rovněž potřeba vyřídit průkaz ekologické náročnosti budovy,“ uvedl místostarosta Martin Brož.
Kromě toho, že obyvatelé najdou v této budově všechna přepážková pracoviště městského úřadu, bude možné zde i snadněji zaparkovat a to na přilehlém parkovišti na místě bývalé tržnice.

To však nebyla na jednání červnového zastupitelstva jediná položka pod názvem „co s podstatnými objekty v České Lípě“. Zastupitelé se 26. června rozhodli, že se do vyhořelého (ale zároveň už „stabilizovaného“) Kounicova domu přesune Dům dětí a mládeže Libertin, který má své dlouholeté sídlo na Škroupově náměstí.

Libertin v současné době sídlí v budově, která jeho rozvoji již nestačí, není v úplně dobrém technickém stavu, navíc budova není v majetku města. Proto jsme začali uvažovat o tom, že bychom Libertin přesunuli do jiného vhodného objektu. Díky jeho přesunu do Kounicova domu nejen že zajistíme Libertinu vhodné prostory pro rozvoj, ale získáme také prostory, které mohou využít další organizace a spolky, zároveň se nám podaří oživit centrum města a zachránit cennou historickou budovu,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Kounicův dům vyhořel v roce 2015. Protože se původní majitel neměl k jeho opravě, tak se v roce 2018 město rozhodlo objekt za 1,9 milionů korun koupit, aby nedošlo k totální destrukci tohoto památného domu.

Ale to není všechno. Zastupitelé měli během června opravdu bohatý program, co se týká (vy)řešení budoucnosti důležitých budov v České Lípě. Došlo i k návrhu zadání veřejné zakázky týkající se Jiráskova divadla.

V současné chvíli existuje projekt architekta Adama Rujbra, který sloužil pro získání stavebního povolení pro rekonstrukci současné budovy Jiráskova divadla. Toto stavební povolení již máme. Jelikož se ale jedná o velmi složitou stavbu, je třeba tento projekt rozpracovat podrobněji a získat tak projektovou dokumentaci, na jejímž základě již bude možné vybrat dodavatele stavby a stavbu realizovat,“ vysvětlila starostka České Lípy Jitka Volfová v tiskové zprávě.


Vítězem Krajského fotbalového přeboru se staly Doksy. Jejich představitelé však naznačili, že se možná nepřihlásí do vyšší soutěže, tedy do divize. Toho by mohla využít druhá Česká Lípa.

autor: Alex Neugebauer